Route

29 juni 2021

Houd rekening met drukte bij het parkeren. (vooral op zaterdag)

Kom op tijd!

 

Scroll down for English

NL

Openbaar vervoer:

Bushalte Dolfinarium.

Loop niet richting van het stadshuis, maar de andere kant op. Dan loop je zo tegen de shop aan.

 

Auto:

Via A28: Afslag Harderwijk/Lelystad.

Vanaf Nunspeet/Zwolle, sla rechtsaf.

Vanaf richting Amersfoort, sla linksaf.

Neem eerste afslag (Harderwijk, Hierden, Dolfinarium, Zwaluwhoeve) en ga aan het eind van de afrit rechtdoor.

Sla bij de volgende stoplichten linksaf en ga vervolgens rechtdoor.

Uiteindelijk rijd je tegen de shop aan.

Scroll naar beneden voor de beste parkeergelegenheden.

 

Richting Lelystad/Zeewolde

Neem afslag Harderwijk/Hierden en ga bij de rotonde driekwart.

Houd rechts aan en sla bij de stoplichten rechtsaf.

Rijd vervolgens rechtdoor en je rijdt uiteindelijk tegen de shop aan.

 

Parkeermogelijkheden:

Dichtbijzijnde parkeergarages/terreinen:

Albert Heijn (eerste 2 uur gratis)

Vuldersbrink (eerste 2 uur gratis, plekken wel smal en bijna altijd vol)

Houtwal (eerste 2 uur gratis)

Scheepsingel (vaak vol)

Kijk voor de actuele tarieven op: Parkeerterreinen | Gemeente Harderwijk

 

Ook zou je in de woonwijk kunnen parkeren, maar dan met een blauwe parkeerkaart (max. 1 uur).

Maandag t/m zaterdag 9.00-18.00 uur en koopavond (vrijdagavond) tot 22.00 uur.

 

ENG

Keep in mind that it can be very busy with parking (especially on Saturdays)

Come in time!

 

Public transportation:

Busstop Dolfinarium.

Don’t walk towards city hall, but the other direction. Then you will see the shop very soon.

 

 

Car:

Via A28: Exit Harderwijk/Lelystad.

From Nunspeet/Zwolle, go right.

From Amersfoort, go left.

Take the first exit (Harderwijk, Hierden, Dolfinarium, Zwaluwhoeve) and go straight through at the end of the exit.

Go left at the next trafficlights and go straight.

Eventually you will see the shop in front of you.

Scroll down for the best parking options.

 

 

Direction Lelystad/Zeewolde

Take exit Harderwijk/Hierden and go three quarters on the roundabout.

Keep right and go right at the trafficlights.

Go straight and eventually you will see the shop in front of you.

 

 

Parking options:

Closest parking garages/spots:

Albert Heijn (first two hours for free)

Vuldersbrink (first two hours for free, spaces are small and usually completely full)

Houtwal (first two hours for free)

Scheepsingel (usually pretty full)

Look for the currents rates on: Parkeerterreinen | Gemeente Harderwijk

 

You can also park in the suburbs, but only with a blue parking card (max. 1 hour).

Monday to zaterdag from 9.00-18.00h and on salenight (fridaynight) till 22.00h.