Q&A

6 oktober 2023

NL (Scroll down for English)

Doet het pijn?

Pijn is per persoon verschillend, dus is het lastig van te voren jou te vertellen hoeveel pijn het bij jou gaat doen. In de loop der jaren merk ik dat veel klanten vooral gefocust zijn op de pijn. Dit is echter maar 1 of 2 seconden en dan is het al klaar. Daarna zakt de pijn meteen weer weg. Het kan dan nog een beetje beursig aanvoelen natuurlijk, maar dat is het dan ook. Dus probeer meer te focussen op het eindresultaat in plaats van hoeveel pijn het gaat doen.

Ik heb problemen met mn piercing. Wat moet ik nu doen?

Kijk eerst even op onze Help-pagina. Misschien staat daar de juiste oplossing. Natuurlijk mag je altijd even een berichtje doen naar de shop of even langskomen, maar ga niet zelf dokteren. Ook voordat je de huisarts gaat bellen, wacht eerst op een reactie van jouw piercer. Een dokter zegt al veel te gauw dat hij eruit moet en je aan de anti-biotica moet, terwijl dat vaak al niet eens hoeft.

Op de braderie: Zet je hier ook piercings/oorbellen?

Nee. In verband met hygiene mag er op een braderie niet gepierced worden. Ook vervangen doe ik daar niet ivm hygiene.

ENG

Does it hurt?

Pain is different per person, so it’s hard to say up front how much pain you will experience. Throughout the years I’ve noticed a lot of clients are very focused on the pain. It is only 1 or 2 seconds and then it’s done. After that the pain goes away. It could still be a bit sore, but that is it. So try to focus more on the end result instead of the pain.

I have some troubleshooting with my piercing? What should I do?

Check our Help-page first. Maybe it will have the right solution in there. Of course you can always send a message to the shop or stop by, but don’t try to be your own doctor. Also before you call your doctor, wait for a reaction of your piercer first. A doctor is very quick with telling you to take it out and use some anti-biotics, when most of the time, that’s not even necessary.

On the markets: Do you do piercings/earrings here too?

No. Due to hygiene that is not allowed. Also changing a piercing I don’t do there because of the hygiene.