Help

22 juli 2022

Scroll down for English

 

NL

Wat te doen bij:

Balletje kwijt:

Haal nooit het sieraad eruit. Al helemaal niet als hij nog aan het genezen is. Draai er zo snel mogelijk een (nieuw) balletje op. Heb je er (nog) niet een bij de hand, druk er dan een (siliconen) achterkantje van een oorbel op of plak hem af met een pleister. Dit zodat het staafje er in ieder geval niet uit valt.

 

Irritatie van de piercing:

Verzorg hem dan altijd net als dat hij net gezet is. Maakt dat geen verschil? Dan zou je zoutoplossing kunnen gebruiken. Vaak werkt dat heel goed. Je kunt dat gewoon kant en klaar in de shop kopen, maar mocht je niet in de gelegenheid zijn om het te halen, kun je het ook zelf maken. Je gebruikt dan een kwart theelepel zeezout of himalayazout (geen keukenzout) op 250ml water. Dit kook je totdat de zout helemaal is opgelost. Daarna even laten afkoelen en dan is het klaar voor gebruik. Je kunt het op verschillende manieren gebruiken, maar het badje heeft het meeste effect.

De zoutoplossing kun je op de volgende manieren gebruiken:

Badje:

De zoutoplossing doe je in een schaaltje en daar kun je in hangen (oor of neus) of het bakje of bekertje (shotglaasje is vaak ook ideaal) op je lichaam zetten en gaan liggen (navel en tepel). Dit doe je maximaal 10 minuten. Daarna even afspoelen met lauw water en droogdeppen met een tissue.

Steriel gaasje:

Lukt het badje niet vanwege de plek, dan is een steriel gaasje een goeie optie. Deze maak je helemaal nat met de zoutoplossing en dit hou je er maximaal 10 minuten op. Daarna even afspoelen met lauw water en droogdeppen met een tissue.

Sprayen:

Dit kan altijd tussendoor even. Vaak is dat op een gegeven moment al wel opgedroogd, maar mocht dat niet zo zijn, toch nog even afspoelen met lauw water en goed droogdeppen met een tissue.

Voor het beste resultaat raad ik het aan om dit elke dag even te doen.

Mocht de zoutoplossing niet werken, zou je altijd nog tea tree olie kunnen proberen.

Probeer ook voor jezelf te achterhalen wat de oorzaak van de irritatie kan zijn. Het kan bijvoorbeeld liggen aan het materiaal wat je in hebt, dat je daar misschien niet tegen kan. Ik zet altijd met titanium en dat is anti-allergisch. Dus heb je hem net laten zetten, zou het daar niet aan kunnen liggen. Irritatie kan ook voorkomen als:

Je erop slaapt tijdens het genezen

Haar- of make up producten

Haar wat vast blijft zitten aan het sieraad

Maar ook je gezondheid kan een factor zijn. Denk aan stress, vermoeidheid, ziekte (griep etc.).

Zo zijn er nog heel veel andere mogelijkheden kunnen zijn waarom hij niet lekker gaat. Het kan ook zijn dat je lichaam de piercing gewoon niet accepteert en hem eruit wilt duwen.

Heb je bultjes bij je piercing of groeit hij scheef (vaak omdat je tijdens het genezen erop ligt, bijv. Bij oorpiercings) gebruik dan drukschijfjes. Plaats deze aan de voorkant en achterkant van het sieraad en zorg dat hij goed strak zit. Dit gaat er voor zorgen dat de bultjes weggaan en hij weer wat rechter gaat staan. Is je piercing nog aan het genezen? Laat het dan door een piercer erop zitten. Dit moet dan namelijk even hygiënisch gebeuren.

 

Dikke zwelling:

Stel, je net gezette piercing begint enorm op te zwellen, raak dan niet in paniek! Dit is je lichaam die gaat testen of je lichaam het ‘vreemde object’ (wat een sieraad dan nog is) eruit krijgt. Het enige wat er dan moet gebeuren is een langer staafje erin door een piercer. Vaak geeft je lichaam het dan op en laat hij hem gewoon genezen en zal de zwelling met een paar dagen weer afnemen. Natuurlijk kun je hiermee naar de huisarts, maar die zegt al gauw dat hij er uit moet en je anti-biotica moet slikken. De meeste huisartsen hebben geen verstand van piercings, dus ga met dit soort dingen altijd naar iemand die er verstand van heeft. Het liefst ook degene die hem heeft gezet.

 

Studex neusknopjes:

De neusknopjes, die gebruikt worden voor de Studex, zijn speciaal ontworpen voor de neus. Dit betekent dat er dus geen achterkantje op zit als bij een oorbel. Er zit een verdikkinkje aan het uiteinde van het staafje, die fungeert als een ankertje. Die zorgt er voor dat het knopje er niet uit moet vallen. Toch kan het wel eens voorkomen, dus hou hem altijd in de gaten. Mocht je bang zijn dat het staafje er s nachts uit valt, kun je hem altijd even afplakken met een pleister voor de zekerheid. Er zit ook een scherp puntje aan het uiteinde, dus denk daar aan als je je neus moet snuiten, dat je je neus niet dicht drukt.

 

Checken of een gaatje nog open is:

Dit is heel makkelijk. Om te kijken of een gaatje nog open is, probeer dan eens een oorbel in te prikken. Het kan namelijk zo zijn dat het gaatje alleen maar gekrompen is. Dan zou je het gaatje kunnen laten oprekken en er weer een piercing in laten zetten. Een oorbel is net iets dunner, dus dat gaat soms net wat makkelijker om te controleren. Soms is het nodig om het van beide kanten te proberen en soms moet je misschien even met het sieraadje wiebelen, zodat hij z’n weg vind. Mocht hij toch echt dicht zitten, moet hij weer opnieuw gezet worden.

 

Tips & Tricks:

Liggen op een gepierced oor:

Normaliter kan dit echt niet. Je piercing gaat meer zwellen en soms irriteren. En soms groeit hij erdoor scheef. Wat kun je doen om toch op die kant te slapen, want goeie nachtrust is ook van belang voor het genezen van je piercing.

Je kunt een (oud) katoenen T-shirt in een kring leggen met een gat in met midden. Je legt je hoofd dan op de kring met je oor in het gat. Zo lig je op die kant, zonder de druk op je oor. In plaats van je T-shirt zou je ook een reiskussen kunnen gebruiken of eventueel op je arm liggen. Wat ook misschien een optie is, als je een 2 persoonsbed hebt, is met je oor tussen de 2 kussens liggen. Zo heb je ook geen druk op je oor.

 

De piercing goed droog maken:

Lukt het niet om op bepaalde plekken het goed droog te maken? Je zou de tissue kunnen vouwen tot een punt. Mocht dat niet lukken, kun je altijd een tissue om een wattenstaafje doen. Dan kom je er ook bij. Alleen een wattenstaafje mag niet (I.v.m. de pluisjes en ontstekingsgevaar), maar met een tissue erover is er niks aan de hand.

 

ENG

What to do when:

Did you lose a ball?

Don’t take out the piercing. Especially if it’s not fully healed yet. Twist a (new) ball on it as soon as possible. If you don’t have one (yet), use a (silicone) back of an earring or tape it with a plaster. Just for the time being and so the remaining part of the piercing won’t fall out.

 

Irritation of the piercing:

Always treat it like you just got it. If that doesn’t help, you could always try saline solution. That usually works like a charm. You can buy it in the shop, but if you can’t make it to the shop, you could make it yourself. You need to use a ¼ teaspoon of himalayasalt or seasalt (not kitchensalt) on 250ml water. Boil it till the salt is completely dissolved. Let it cool and then it’s ready for use. You can use it in many different ways, but the saline bath is the most effective.

You can use the saline solution in the following ways:

Bath:

Put the saline solution in a bowl and you could hang the piercing in there (ear or nose) or take the bowl or glass (shotglass is very ideal) and put it on your body and lay down (belly button or nipple). Leave it on for maximum 10 minutes. Then rinse it off with lukewarm water and dap it with a tissue.

Steril gauze:

If the bath doesn’t work because of the placement, a steril gauze might be the one for you. Drench it with the saline solution en leave that on for maximum 10 minutes. Then rinse it off with lukewarm water and dap it with a tissue.

Spray:

You can always do this on the go. Most of the time it will be dried up after a little bit, but if that’s not the case, do rinse it off with lukewarm water and dap it with a tissue.

For the best result I recommend to do this at least once a day.

If the saline solution doesn’t work for you, you could always try tea tree oil.

Also try to figure out, where the irritation is coming from. It could be the material of jewelry you’re wearing. I only do the piercings with titanium, which is anti-allergic. So that shouldn’t be a problem if you got it done. Irritation can also occur when:

You sleep on it during healing

Hair- or make up products

Hair that gets stuck on the jewelry

But you health could also be the issue. Think of stress, exhaustion, sickness (flue etc.)

Like this there are a lot more possibilities of why a piercing is irritated. It could also be that your body is not accepting the piercing and tries to discharge it.

Do you have bumps next to your piercing or is it having crooked (this usually happens when you sleep on it during healing, for example with earpiercings), use pressure discs. Put it on the front and the back of your piercing jewelry and make sure it’s tight. This will make the bumps go away and the jewelry move straighter. If the piercing is still in its healing period, let it be done by a piercer. Cause then it needs to be done hygienically.

 

Extensive swelling:

What if, you’re freshly pierced piercing is swelling up extensively? Do not panic. This is your body trying to get rid of the ‘foreign object’ (which a piercing still is then). The only thing that needs to be done is put in a bigger piece of jewelry by a piercer. Most of the time your body will give up and let it heal properly and the swelling will go down in the next few days. Of course you could go to the doctor with this, but they always say that you have to take it out and take anti-biotics. Most doctors don’t know much about piercings, so always go to someone who does. Preferably the one who did the piercing.

 

Studex nose piercings:

The nose piercings, that are being used for the Studex, are specially designed for the nose. This means that there is no back on it like an earring. There is a little thickness on the end of the bar, that functions like an anchor. This makes sure that the jewelry will not fall out. It could still occur though, so if you want to make sure it doesn’t happen, put a plaster on when you go to sleep. There is also a sharp end on the end of the thickness, so remember that when you have to blow your nose. Do not shut your nostrils.

 

Check if the piercing hole is still open:

This is very easy. If you want to check if your piercing hole is still open, you can use an earring. Sometimes it could be that the hole shrunk it bit in the time you’ve had it out. If that’s the case, you could get it stretched to put a piercing jewelry back in. An earring is a bit thinner, so it’s easier to check that way. Sometimes you need to check both sides and sometimes you need to wiggle the jewelry a bit, so it finds its way. If it is really closed, it would have to be redone.

 

Tip & Tricks:

Sleeping on a freshly pierced ear:

Most of the time this is not possible. Your piercing will swell more and could get irritated. And sometimes it can grow crooked. What could you do to still sleep on that side, cause a good night sleep improves the healing process.

You could use a (old) cotton t-shirt, put it in a circle with a hole in the middle. Put your head on the circle with your ear in the hole. This way, you are still laying on that side, but you won’t have the pressure on you ear. Instead of a t-shirt, you could also use a travel pillow or you could lay on your arm. What could also be an option is, if you have a double bed, sleep on both pillows with your ear in the crease. This way you won’t have pressure on your ear either.

 

Drying the piercing properly:

Are there places you can’t dry good enough? You could fold the tissue into a point. If that is still not working, you could put a tissue over a q-tip. You might be able to reach then. You cannot use just a q-tip (because of the fluff and danger of infection), but with a tissue over it, it will not be a problem.