Huisregels/House rules

7 juli 2016

Scroll down for English

NL

Tijdens je afspraak:

Neem je ID-bewijs mee (bij klanten onder de 16, ook de ouder graag ID meenemen). Deze heb je nodig voor het invullen van het formulier. Geen ID, geen piercing!

Laat je een piercing in je gezicht zetten (ook oraal), draag dan geen make up op de plek of in de buurt van waar gepierced wordt. Piercing in het oor? Doe dan je haar vast. Veel haargroei rondom de plek (bijvoorbeeld tepel bij mannen), haal dan het haar weg, zodat de plek vrijkomt.

Bij sprake van alcohol of drugs worden er geen piercings gezet.

Zorg dat je goed uitgerust bent en goed gegeten hebt van tevoren.

Kom op tijd! Hou rekening met drukte bij de parkeergelegenheden (vooral op zaterdag). Bij 15 minuten te laat, gaat de afspraak niet meer door en wordt er 50% in rekening gebracht.

Verplaatsen:

Mocht je verhinderd zijn of twijfel je te veel? Zorg dan dat je het op tijd aangeeft, zodat we kunnen kijken naar een eventuele nieuwe datum. Afspraken kunnen kosteloos verzet worden tot 48 uur voor de daadwerkelijke afspraak.

Te laat afmelden, te laat komen of niet op komen dagen, dan zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. Hierbij wordt ook 50% in rekening gebracht.

 

En verder…

In de shop kan gepind worden, maar contant is ook geen probleem.

Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren zijn niet toegestaan in de shop.

Piercings worden gezet vanaf 12 jaar met een van de ouders erbij. Vanaf 16 jaar mag het zonder. Neem je ID-bewijs mee (bij klanten onder de 16, ook de ouder graag ID meenemen). Deze heb je nodig voor het invullen van het formulier. Geen ID, geen piercing!

Bij afspraken van 3 personen of meer wordt er een aanbetaling gevraagd van 25%.

Bij problemen, wacht eerst op een reactie van mij, voordat je een huisarts inschakelt. Tenzij het levensbedreigend is.

Verzorg je piercing goed. Enige problemen veroorzaakt door slechte verzorging is eigen verantwoording. Hoe het moet, wordt uitgelegd tijdens de afspraak en krijg je ook mee op papier.

Balletjes en dergelijke kunnen los raken. Check dus regelmatig dat ze nog goed vast zitten. Het verlies ervan, is eigen verantwoording.

Restitutie van geld is niet mogelijk.

Er wordt altijd op berichtjes (mail, sms, whatsapp) gereageerd.

Dit zal gebeuren tijdens mijn openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag 12.00 – 20.00 uur

Vrijdag 12.00 – 21.00 uur

Zaterdag 12.00 – 17.00 uur

In verband met drukte, zal dit na 12.00 uur, eind van de middag en eind van de avond (behalve zaterdag) gebeuren. Check altijd eerst even onze social media of website voor eventuele aangepaste openingstijden. Dit zal ook aangegeven worden via een automatisch bericht (whatsapp). Er wordt niet gereageerd op pb’s via Facebook en dm’s via Instagram.

ENG

I can only speak Dutch or English.

If you don’t speak any of these languages, please bring someone with you who can, so they can translate everything I say to you.

During the appointment:

Don’t forget your ID (clients under 16: the parent also needs to bring their ID). You will need this with filling out the consent form. No ID, no piercing!

Are you getting a piercing in the face (also oral), don’t wear makeup on or close to the spot where will be pierced. Piercing in the ear? Please, tie you hair back. A lot of hair growth around the area where will be pierced (for example nipple for men), remove the hair, so it won’t get in the way.

In case of alcohol or drug use, no piercing will be pierced.

Make sure you’re well rested and fed prior to the appointment.

Come in time! Take into account that it can be very busy at parking facilities (especially on Saturdays). If you’re 15 minutes too late, the appointment will be cancelled and you will be charged with 50%.

Postponement:

Are you not able to make it or are you hesistating to much? Let me know in time, so we can look for a possible new date. Appointment can be rescheduled free of charge 48 hours prior to the actual appointment.

Cancelling too late, show up too late or not showing up at all, a new appointment must be made and 50% will be charged.

And more…

In the shop you can pay by card (Dutch pincards only), but cash is not a problem either.

Kids under 12 years and pets are not allowed in the shop.

Piercings can be done from 12 years with a parent present at the appointment. 16 years and older, parental permission is not necessary. Don’t forget your ID (clients under 16: the parent also needs to bring their ID). You will need this with filling out the consent form. No ID, no piercing!

Appointments of three clients or more will require a down payment of 25%.

With troubleshooting, please wait for my response, before you call the doctor. Unless it’s life threatening.

Take proper care of your piercing. Troubleshooting caused by bad aftercare is your own responsibility. How to take care of it, will be explained at the appointment and given to you in writing.

Balls and accessories can come loose. Check regularly to make sure they’re still tight. Losing them is your own responsibility.

Restitution of money is not possible.

You will always receive a response to your message (mail, sms, whatsapp).

This will happen in my opening hours:

Tuesday to Thursday 12.00 – 20.00h

Friday 12.00 – 21.00h

Saturday 12.00 – 17.00h

Due to a busy schedule this will happen after 12.00h, at the end of the afternoon and at the end of the evening (except Saturdays). Always check our social media or website for possible changes in the opening hours. This will also be announced via an automatic message (whatsapp). PM’s on Facebook and DM’s on Instagram will not be answered.