Huisregels/House rules

7 juli 2016

.Scroll down for English

NL

Er zijn geen aangepaste huisregels meer ivm Covid-19. Wel draag ik nog een mondkapje tijdens de behandeling.

De klant is dat niet verplicht.

Verder gelden deze regels ook nog steeds:

Bij sprake van alcohol of drugs gebruik worden er geen piercings geplaatst.
Roken, eten en/of drinken is niet toegestaan in de behandelruimte.
De klant mag geen kauwgom eten tijdens het piercen.

Mobiele telefoons op stil.
Filmen of foto’s maken alleen met toestemming van de piercer.

Huisdieren zijn NIET toegestaan in de shop.
Kinderen onder de 12 jaar zijn NIET toegestaan in de shop, behalve als ze gaatjes laten schieten.

Van 12 tot 16 jaar worden er alleen piercings gezet met één van de ouders erbij. Die moet een formulier ondertekenen op vertoon van een geldig id-bewijs van klant en ouder.

Oorbellen in het oorlel mag vanaf 6 jaar.

Vanaf 16 jaar mag er gepiercet worden zonder één van de ouders erbij.

Neem je ID-bewijs (rijbewijs mag ook) mee. Hier wordt naar gevraagd bij het invullen van het formulier. Geen ID, geen piercing!

Laat je een piercing zetten in je gezicht (ook oraal), draag dan geen makeup op de plek of in de buurt van waar gepierced wordt. Piercing in het oor? Doe dan je haar vast.

Piercings zetten gaat alleen op afspraak!!
Een afspraak maken of een vraag stellen kan via Whatsapp, sms, mail of het contactformulier op de website. Ik ben bereikbaar van di t/m vr van 12.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 17.00 uur. Tip: kijk altijd op Instagram of Facebook  of er geen wijzigingen zijn qua openingstijden. Vermeld in je bericht je naam, leeftijd, welke piercing je wilt (weet je de naam niet, stuur dan even een foto mee) en wanneer je eventueel zou kunnen. 1 bericht is voldoende. Je krijgt altijd antwoord!

Kun je toch niet, laat het dan zo snel mogelijk even weten. Graag minimaal 24 uur van tevoren om berekende kosten te vermijden.

Ben je in de shop en bedenkt je op het laatste moment? Dan wordt er 50% in rekening gebracht.
Kom je helemaal niet opdagen, wordt er ook 50% in rekening gebracht.

Piercings en oorbellen mogen niet geruild worden i.v.m. hygiëne.

Balletjes en dergelijke kunnen los raken. Check dus altijd of hij nog goed vast zit.
Een extra voorraadje achter de hand is geen overbodige luxe.

Ik zet alleen piercings met gesteriliseerde titanium piercings.
Sieraden uit de vitrine, uit je eigen juwelenkistje of van je buurman/vrouw is niet toegestaan.

Bij diefstal wordt er altijd politie ingeschakeld.

Ik behandel mijn klanten en aanhang met vriendelijkheid en eerlijkheid.
Mocht dat niet wederzijds zijn, kan ik diegene de deur wijzen.

Heeft u klachten, zeg het mij. Bent u tevreden, zeg het voort!

 

ENG

House rules

There are no extra houserules due to Covid-19 anymore. I do still wear a facemask during the procedure.

For the client that’s not mandatory.

These rules are also still valid:

In case of alcohol or drug use, no piercing will be placed.

Smoking, eating and/or drinking is not allowed in the shop.

The client is not allowed to eat gum during the procedure.

 

Mobile phones on silent.

Filming or making pictures is only allowed with permission of the piercer.

 

Pets are NOT allowed in the shop.

Kids under 12 years old are NOT allowed in the shop

 

From 12 to 16 years will only get pierced in the presence of one of the parents. They have to fill in a consent form with a valid ID from the client and parent.

 

Earrings in the earlobe can be placed from 6 years old.

 

16 years and older can be pierced without one of the parents present.

 

Bring your ID (or driverslicense). This is needed when you fill in the consentform. No ID, no piercing!

 

If you get pierced in your face (including oral), don’t wear makeup on the place or near the place where the piercing will be. Piercing in your ear? Tie your hair back.

 

Everything is on appointment!! Getting pierced or purchasing jewelry!

To make an appointment or ask a question, you can contact the shop via Whatsapp, sms, mail or the contact form on this website. I’m attainable from Tuesday till Friday from 12.00 – 21.00h and on Saturday from 12.00 – 17.00h. Tip: always check Instagram or Facebook if there are no changes. In the message mention your name, age, what piercing you want (if you don’t know the name, send a picture of your idea) and when you are available. 1 message is enough. You will always get an answer!

 

If you can’t make it, let me know as soon as possible. If possible within 24 hours prior to the appointment to avoid calculated costs.

 

Are you in the shop and you change your mind last minute? 50% of the original costs will be charged.

If you don’t show up, 50% of the original costs will be charged as well.

 

Piercings and earrings cannot be returned due to hygiene.

 

Balls and other attachments can come off. So always check if they’re still tight.

A little supply as a backup is not a luxury.

 

I only do piercings with sterilized titanium jewelry.

Jewelry from the showcases, your own jewelry box or from your neighbors is not allowed.

 

In case of theft, the cops will be called.

 

I always treat my clients and entourage with kindness and honesty.

If that is not mutual, I am able to show them the exit.

 

Do you have any complaints, contact me. Are you content, spread the word!