Route

29 juni 2021

De wegwerkzaamheden zijn zo goed al voorbij.

Ze zijn er nog wel bezig, maar je kunt er gewoon langs rijden.

Parkeerplaats Scheepsingel is nog niet bereikbaar door wegwerkzaamheden richting de Boulevard.

 

Houd rekening met drukte bij het parkeren. (vooral op zaterdag)

Kom op tijd!

 

Scroll down for English

NL

Let op!!

Google Maps geeft niet goed aan waar de shop zit.

Hij verwijst je naar de ANWB winkel, maar de shop zit aan de andere kant van de Bristol.

Shop is te vinden bij het roze stipje op de foto.

 

Openbaar vervoer:

Bushalte Dolfinarium.

Loop niet richting de mini rotonde, maar de andere kant op. Dan loop je zo tegen de shop aan.

 

Auto:

Via A28: Afslag Harderwijk/Lelystad.

Vanaf Nunspeet/Zwolle, sla rechtsaf.

Vanaf richting Amersfoort, sla linksaf.

Neem eerste afslag (Harderwijk, Hierden, Dolfinarium, Zwaluwhoeve) en ga aan het eind van de afrit rechtdoor.

Sla bij de volgende stoplichten linksaf en ga vervolgens rechtdoor.

Uiteindelijk rijd je tegen de shop aan.

Scroll naar beneden voor de beste parkeergelegenheden.

 

Richting Lelystad/Zeewolde

Neem afslag Harderwijk/Hierden en ga bij de rotonde driekwart.

Houd rechts aan en sla bij de stoplichten rechtsaf.

Rijd vervolgens rechtdoor en je rijdt uiteindelijk tegen de shop aan.

 

Parkeermogelijkheden:

Dichtbijzijnde parkeergarages/terreinen:

Albert Heijn (eerste 2 uur gratis)

Vuldersbrink (eerste 2 uur gratis, plekken wel smal en bijna altijd vol)

Houtwal (eerste 2 uur gratis)

Scheepsingel (€1.90 per uur en vaak vol) Momenteel niet bereikbaar!

Kijk voor de actuele tarieven op: Parkeerterreinen | Gemeente Harderwijk

 

Ook zou je in de woonwijk kunnen parkeren, maar dan met een blauwe parkeerkaart (max. 1 uur).

Maandag t/m zaterdag 9.00-18.00 uur en koopavond (vrijdagavond) tot 22.00 uur.

 

ENG

Caution:

Google Maps does not display the shop correctly.

It will direct you to the ANWB store. The shop is on the other side of the Bristol store.

You can find the shop at the pink dot on the picture.

 

Public transportation:

Busstop Dolfinarium.

Don’t walk towards the mini roundabout, but the other direction. Then you will see the shop very soon.

 

 

Car:

Via A28: Exit Harderwijk/Lelystad.

From Nunspeet/Zwolle, go right.

From Amersfoort, go left.

Take the first exit (Harderwijk, Hierden, Dolfinarium, Zwaluwhoeve) and go straight through at the end of the exit.

Go left at the next trafficlights and go straight.

Eventually you will see the shop in front of you.

Scroll down for the best parking options.

 

 

Direction Lelystad/Zeewolde

Take exit Harderwijk/Hierden and go three quarters on the roundabout.

Keep right and go right at the trafficlights.

Go straight and eventually you will see the shop in front of you.

 

 

Parking options:

Closest parking garages/spots:

Albert Heijn (first two hours for free)

Vuldersbrink (first two hours for free, spaces are small and usually completely full)

Houtwal (first two hours for free)

Scheepsingel (€1.90 per hour, usually pretty full) Not available at the moment!

Look for the currents rates on: Parkeerterreinen | Gemeente Harderwijk

 

You can also park in the suburbs, but only with a blue parking card (max. 1 hour).

Monday to zaterdag from 9.00-18.00h and on salenight (fridaynight) till 22.00h.